A Nyárády András Általános Iskola testvériskolai együttműködése

Az EFOP-3.1.8-17 azonosítószámú EGYÜTT, TESTVÉRKÉNT – ISKOLAKÖZI SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAM elnevezésű Európai Uniós projekt keretében 14 999 130 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Kazincbarcikai Tankerületi Központ.

A pályázati forrás a felsőnyárádi Nyárády András Általános Iskola intézményegységben megvalósításra kerülő „A Nyárády András Általános Iskola testvériskolai együttműködése” című pályázat során kerül felhasználásra.

Felsőnyárád község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Szuha és a Trizsi patak találkozásánál egy völgyben fekszik, Kazincbarcika város vonzáskörzetében. Az itt élők nagy részét, a Szuhavölgyi Bányaüzem tartotta el, kisebb részük a völgy kevés termőföldjén gazdálkodott.

Az 1980-as évek elejétől körzeti iskola lettünk. Az iskolához tartoztak a társközségekben működő oktatási intézmények: óvodák, összevont 1.-2. osztályos általános iskolák. Az 1989-ben indult iskolabővítés 1992-ben fejeződött be. 1992. augusztus 20-án került átadásra a 8 tantermes, tornateremmel, öltözőkkel, műhellyel, melegítőkonyhával, irodákkal, vizesblokkal, stb. kibővített új iskola. A négy kistelepülés ( Felsőnyárád, Felsőkelecsény, Dövény és Jákfalva) közös fenntartásában működtetette a 8 évfolyamos általános iskolát. 1990-ben a társközségek önállósodtak. Felsőkelecsény és Jákfalva községekben óvoda és önálló iskola összevont 1-2. osztállyal, Felsőkelecsényben összevont 1-2-3. osztállyal, Dövényben óvoda és önálló iskola összevont 1-2-3. osztállyal működött. A társközségek iskoláinak tanulólétszáma évről-évre csökkent, ennek következtében 2000.08.28-tól Dövényben, 2003. 07. 31-től Jákfalva községben, majd 2007. augusztus 22 –től Felsőkelecsény községben is megszűnt a tanítás. 2008. szeptember 1-jétől a fenntartói társulás bővült Alsószuha községgel Hosszú évek óta jelentős gyermeklétszámmal képviseltette magát Alsószuha intézményünkben, a településről (Alsószuha) jelenleg 30 iskoláskorú tanuló jár hozzánk, szállításuk a Nyárády András Általános Iskola iskolabuszával megoldott.

Iskolánk beiskolázási körzete: Felsőnyárád, Felsőkelecsény, Dövény, Jákfalva és Alsószuha községek. Körzeten kívülről Kurityán, Zubogy, Szuhafő Zádorfalva községekből járnak még be. Az utóbbi években egyre nagyobb az igény a körzetben és a körzeten kívül élő családok részéről, hogy iskolánkba írathassák be gyermekeiket. A bejáró tanulók aránya az iskolai tanulólétszám 66 %- a, emelkedő tendenciát mutat. A tanulók utaztatását iskolabusz szolgáltatás keretében oldjuk meg. Az elmúlt években és jelenleg is 10-11 tanulócsoport működik (17-34 fő közötti osztálylétszámokkal.), a 2003 -as tanévtől összevont tanulószobai csoportot szerveztünk a hátrányos helyzetű tanulóknak. Az iskolai étkeztetést igény szerint menzai csoportok keretében biztosítjuk. (160-170 fő közötti létszámmal).

Az iskola helyi sajátosságai, környezete, a tanulók szociális háttere meghatározza és befolyásolja az intézmény arculatának kialakítását és befolyásolhatja az oktatás-nevelés eredményességét. Az iskola kialakult hagyományai, programjai megoldást keresnek az inger és lehetőségszegény környezetben felnövő gyermekek nevelésében felmerülő problémákra. A tanulók által elért eredmények azt mutatják, hogy az indulási és környezeti hátrányokból adódó problémák az oktatás-nevelés folyamatában megoldódnak.

A pályázat mindennapi feladataink ellátást könnyíti meg és segíti, hogy a kedvezőbb helyzetben lévő testvériskolákkal szoros kapcsolatot ápolva, azok jó gyakorlatát átvegye és saját működésébe beillesztve kamatoztassa.

A pályázat a két eltérő társadalmi státuszú csoport közti interakció lehetőségét teremti meg, erősíti az egymás iránti felelősségvállalását. A pályázat a tanulók kompetenciafejlesztéséhez is hozzájárul. Minden programban résztvevő tanuló számára lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra, mely lehetővé teszi a továbbtanuláshoz is nélkülözhetetlen nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését. A tanulmányi, kulturális és szabadidős programok, illetve a délutáni foglalkozások segítségével komplex módon bővülhet a tanulók ismeretanyaga számos tudományterületen. Ezen kívül a program olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a nehéz szociális körülmények között élő tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására. A program segítségével az egymás iránti szolidaritás erősödhet.

A program keretében egy közösen kiválasztott és felépített téma kapcsán alakul ki együttműködés a programban résztvevő intézmények között. A program során a két iskola tanulói, illetve pedagógusai legalább hatszor találkoznak a projekt során. A projekt keretében a személyes tanulói, pedagógus kapcsolat kialakítása mellett olyan tevékenységek megvalósítása kötelező, amelyek lehetővé teszik a fenti tématerületeken történő közös munkát, például interaktív módszerekkel.

A pályázat megvalósítása során a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Óvoda, Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium képviseli a felsőnyárádi Nyárády András Általános Iskola partneriskoláját.

 

Pályázó neve KAZINCBARCIKAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Projekt címe Az Nyárády András Általános Iskola testvériskolai együttműködése
Szerződés száma EFOP-3.1.8-17-2017-00140
Támogatás összege (Ft) 14 999 130
Támogatás mértéke (%) 100
A projekt megvalósításának kezdete 2018.03.01.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése 2020.02.29.

További információk a projektről:

http://felsonyarad.testveriskola318.hu/

Napközis táborok a Nyárády András Általános Iskolában

A Nyárády András Általános Iskola pedagógusai és tanulói /45 tanuló/ az iskolában valósítottak meg az EFOP-3.3.5-17-2017-00032 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása napközis és bentlakásos táborokban című pályázat keretében napközis táborokat!

 

A táborok eseményeit történéseit a táborvezetők: Bihari Aranka tanítónéni és Őszné Huszti Éva tanítónéni tollából ismerhetjük meg:

 

“Táborvezető: Őszné Huszti Éva

Segítő pedagógus: Vargáné Simkó Anna

Témamodul: Művészeti nevelés

Heti terv: Ki leszek én? – A vágyaim

Időpont: 2019-06-17 – 2019-06-21

Ebben a tanévben is lehetőség nyílt arra, hogy tanulóinknak a nyári szünetben napközis tábort szervezzünk a Csodaszarvas közösségi program kertében.

Az első nap reggelén vidám játékkal indítottuk a napot, majd közösen lefektettük a tábor szabályait. Ezután ismertettem a hét várható programját, majd tűz-és balesetvédelmi oktatást tartottunk.

A közös tízórai után hozzákezdtünk az első programelem megvalósításához. A gyerekek előzetes ismereteit felelevenítve, csodás tulajdonságokat rejtő kártyapaklit készítettünk, majd a tulajdonságok, képességek megvalósításához eszközöket terveztünk. A kötetlen beszélgetés során mindenki beszámolt saját ötletéről, mire használná különleges képességét.

Az ebédig ismét játék következett. Majd az ebéd, a csendes pihenő után a filmekből, regényekből, játékokból ismert csodás hősök cselekedeteit, mozgását bemutatva (páros munka), a többiek kitalálták kiről lehet szó.

A nap eseményeinek áttekintése után uzsonnáztunk.

A második napra nagy izgalommal készültek a gyerekek, hiszen kirándulás következett. Lillafüreden, a sport-és kalandparkban egy nagyon szórakoztató, a gyerekek számára új élményeket tartogató napot tölthettünk el. A kötélpályán, a lézerharc során, a játszótéren nagyon jól érezték magukat.

A harmadik napon a „Miből lesz a cserebogár?” témában megnéztük Horváth József cigány származású kutatóbiológusról készült filmet, melyből hiteles képet kaphattak arról, hogy kitartó munkával honnan-hová lehet eljutni.  A gyerekek beszéltek saját terveikről, majd ezt egy időszalagon meg is rajzolták. A mai napon is előkerültek a kedvelt játékok.

A csütörtöki nap egy irodalmi mű, Örkény István egyperces novellájának (Gondolatok a pincében) bemutatásával, elemzésével zajlott. Az érzések, gondolatok kifejezésére csoportmunkában szószobrok készültek.

A délutáni foglalkozás során egy tanulságos, zenés animációt néztünk meg (Kiwi!). A rövidfilm kapcsán megfigyeltük, hogy a zene milyen hatással lehet az érzelmekre.

A hét zárónapján egy közös montázs készítésével felelevenítettük az elmúlt napok történéseit, összerendeztük, kiállítottuk a készült munkákat. Spontán beszélgetés során a gyerekek elmesélték a legjobb pillanataikat, milyen tevékenységben voltak sikeresek. A ”Hangulatbarométer” mérése alapján valamennyien jól éreztük magunkat a közös tevékenységek, játékok során. A hazaindulás előtt kiosztott ajándékokat nagy örömmel vette át mindenki.”

Őszné Huszti Éva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása”

Alprojekt címe:Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása”

Beszámoló a megvalósult közösségi programról

A közösségi program típusa: Napközis közösségi alkalom

Helyszín: Nyárády András Általános Iskola, Felsőnyárád

A június 17-től 21-ig megvalósult közösségi alkalmam témamodulja a „Közlekedés, KRESZ, sport és egészségre nevelés volt. Ezen belül az EgészségHaJó – avagy miért fontos az egészségünk elnevezésű programelemet választottam.

Az 1. napot balesetvédelmi oktatással kezdtük, majd az egészséghajó darabjainak megtalálása és összerakása után megbeszéltük mit jelenthet az egészséghajó elnevezés, miért fontos az egészség, mi minden tartozik ehhez a témához, mik a legfontosabb értékek. Összeállítottuk az utazás szabályait, s a kereteket, melyek fontosak az együttműködő munkához. Mindenki felrakta a poggyászát, majd, mint tengerész felléphetett a hajóra. A közös utazás kezdetét tenyérlenyomattal meg is pecsételtük.

Indulónak egy játékos, mutogathatós dalt választottunk, amit megtanultunk és el is játszottuk: Baj van a részeg tengerésszel… Ebéd előtt sportolásképpen táncoltunk, amit mindennap beiktattunk a programelemek közé.

Ebéd után csendespihenőt tartottunk mesés meditációval.

Vitorlát fel! címmel délután a gyerekek megismerkedtek a hajó rakományával, a felesleges dolgokkal, a fontos értékekkel. Mindenki elkészítette papírból a saját kincsesládáját, amibe szintén egész héten gyűjtögette a kincseket ( pl.öröm, jókedv, összetartozás stb.)

A nap végén sok felesleges dolog lekerült a hajó rakományából.

A nap folyamán minden betervezett játékot el is játszottuk.

A programelem eredményeként fejlődött a  gyerekek koncentrációja, fantáziája, asszociációs képessége, javult a szabálykövetés és az egymásra figyelés.

Második nap kihajózáson, külsős programon vettünk részt Lillafüreden, a Kalandparkban. Érdekes, izgalmas játékokat ismertek meg a tanulók. Részt vehettek lézerharcban, másztak a kötélpályán illetve játszótéren szórakozhattak. Élményekben gazdagon tértünk haza.

Ebben a programban fejlődött a mozgáskoordinációjuk, az együttműködési képességük, felelősségtudatuk önmaguk és társaik iránt.

A harmadik napon az egészség, mint egyéni és közösségi érték megismerése és az együttműködés megélése interaktív formában volt a cél. Sok olyan játékot játszottunk, melynek során az együttműködés, a csapatszellem, a közösséghez tartozás érzése is fejlődött.

A délután folyamán izgalmas, sportos játékok segítségével ismerkedtünk az egészséges életmód alapjaival. A tengeri forgószél során ennek a 8 legfontosabb elemét gyűjtötték össze a gyerekek, melyek mentőcsónak segítségével felkerültek a hajó rakományai közé.

A cápatámadások során azokat a veszélyeket ismerték meg, melyeknek egészségkárosító hatásuk van.

A nap során bővültek a gyerekek ismeretei az egészséges életmód témakörében, erősödött a csoportkohézió, az együttműködési készségük, érzelmi intelligenciájuk, kreativitásuk.

A negyedik napon a táplálkozás, a vitaminok szerepe került előtérbe. A tengerészek betegsége, a skorbut kapcsán beszélgettünk a vitaminok fontosságáról, hiányának következményeiről. Összegyűjtöttük melyik vitamin, melyik zöldségben, gyümölcsben található, melyről plakátokat készítettünk. Beszélgettünk az elsősegélynyújtás fontosságáról.

Délután „kihajóztunk” a településre. Mindenkinél ott volt a település utcatérképe, melyen bejelöltük a séta útvonalát. Menet közben elkészítettük az öröm-bánat térképet. Levadásztuk a közlekedési táblákat, ügyeltünk a gyalogos közlekedés szabályaira.

Ebéd után csendespihenőt tartottunk mesés meditációval. Utána csoportmunkában tablókat készítettünk a levadászott és újonnan megismert közlekedési táblákból.

A programelem eredményeként bővült a gyerekek közlekedéssel kapcsolatos ismeretei, gyakorlati tapasztalatokat szereztek a gyalogos közlekedésről. Fejlődött közösségi érzésük, önismeretük, helyismeretük.

Az utolsó napon sportos játékokat játszottunk, majd következett a matrózavatás. Elénekeltük a közös indulónkat majd egyesével megkapták a kiváló tengerész jelvényt.

A délután folyamán a tanult játékokat játszottuk, majd mindenki telerakta kincsesládáját azokkal az értékekkel, melyek valójában fontosak. A hajón csak az egészséggel kapcsolatos értékek maradtak. Mindenki elmondta, hogy az eltelt hét alatt mit tanult magáról, társairól, a közösségről s hogyan érezte magát.

Ezekből kiderült, hogy szívesen jöttek a táborba, szerettek itt lenni s élvezték a játékokat.

Összegezve elmondhatom, hogy egy játékokkal teli, jó hangulatú, vidám, sokféle témakört érintő s a közösséget fejlesztő napközis tábornak lehettem a vezetője. A gyerekek – úgy gondolom- sok új élménnyel és ismerettel gazdagodtak a játékos foglalkozások, kirándulások során.

Megvalósultak a hetiterv-elem céljai, s talán egészségtudatosabbá, együttműködőbbé válnak majd a jövőben a táborban résztvevő gyerekek.”

Bihari Aranka táborvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása”

Alprojekt címe:Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása”

Beszámoló a megvalósult közösségi programról

A közösségi program típusa: Napközis közösségi alkalom

Helyszín: Nyárády András Általános Iskola, Felsőnyárád

Résztvevő tanulók: 4.5.6. o.

A június 24-től 28-ig megvalósult közösségi alkalmam témamodulja a Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés volt. Ezen belül a Nálad a labda!- avagy labdajátékok és felelősségvállalás elnevezésű programelemet választottam.

Az első napot balesetvédelmi oktatással indítottuk. Majd „feldobtam a labdát” számukra. Meghatároztuk az egészség témaköreit és tisztáztuk az önállóság és a felelősség körét. Tudatosítottuk a bemelegítés, nyújtás fontosságát, pulzust mértünk. A délelőtt folyamán több új labdás játékkal is megismerkedtünk.

Ebéd után rövid csendes pihenő következett. A „Külön de mégis együtt!” blokkban  népi labdás játékot tanultunk meg, a métát. Ez segítette a sportban való együttműködés átélését. Tudatosítottuk, hogy szerveink is külön funkciót látnak el, de mégis együtt kell hogy működjenek, ahhoz, hogy az egészségesek maradjunk.

Az ebéd után rövid csendes pihenőt tartottunk.

A „Fogd meg add át” blokkban a testi fittséggel ismerkedtünk, mely minden sportnak az alapja. Közösségi, nagymozgásos labdajátékokat játszottunk.

A programelemek megvalósulása során fejlődött a tanulók együttműködési és kommunikációs készsége, sok új ismeretet szereztek az egészségről, összetevőiről, fontosságáról.

A második napon a tanulók megismerkedtek belső testi szerveink feladataival, és azok összhangban való működésével. Ezt labdajátékok eljátszásával igyekeztem számukra illusztrálni. Az együttesség összetartó erejének, az egymásra utaltságnak és a feltétlen bizalomnak a megtapasztalására adott lehetőséget a labdalánc elnevezésű játék.

Délután sport és egészség támájú rejtvényes feladatokat, sorversenye-

ket játszottak. Ezekben is az egymás segítése, az együttműködés játszotta a fő szerepet. E nap eredményeképpen tovább bővült a gyerekek egészségfogalma illetve testtudata.

A harmadik napon „ A másféle labda” programelem során sokféle labdát megismertünk, melyekről tablót is készítettünk. Tudatosítottuk az emberi különbözőséget, azt, hogy minden ember más, különböző célokkal, tulajdonságokkal. Többféle labdásjátékot megismerhettek. A programelem eredményeképpen fejlődött önismeretük, toleranciájuk, kommunikációs képességük.

Délután „A labda legyen veled” programelem következett, mely során a gyerekek balesetmegelőzési és gyalogos valamint kerékpáros közlekedési ismeretei  bővültek. Továbbá elsősegélynyújtási alapismereteket sajátítottak el. Helyzetgyakorlatokat játszottunk, közlekedéssel kapcsolatos társasjátékokkal ismerkedtek meg.

A programelem eredményeképpen bővültek a tanulók közlekedéssel kapcsolatos ismereti, fejlődött együttműködési készségük.

A negyedik nap délelőttje az „Ütős délelőtt” elnevezést kapta, mely során a gyerekek ütős labdajátékokat játszhattak. Nagyon kedvelt lett a pingpong és a floorball. A délelőtt másik részében a közkedvelt ugrálóvárban szórakozhattak.

Délután a focizásé volt a főszerep, ami a legkedveltebb sportág volt a táborozók körében. Ebben még az animátorok is részt vettek.

A nap végén az „Egy kosár labda” címmel összegeztük a tábor alatt szerzett ismereteket, eljátszottuk a legkedveltebb játékokat.

Az utolsó nap célpontja a legközelebbi város, Kazincbarcika, ahol séta közben megfigyeltük a városi közlekedést, annak szabályait, veszélyeit. Utána az ország legnagyobb játszóterére a Völgyparkba mentünk, ahol neves sportolókkal beszélgettünk, tornáztunk. Ezt követően a tér játékait, szabadtéri fitnesz gépeit próbálhatták ki a gyerekek. Így új sportolási lehetőségeket fedezhettek fel. Bízom benne, hogy megerősödött bennük a sportolás iránti pozitív attitűd.

Mivel a tábor résztvevőinek többsége fiú volt, jó választás lett a „Nálad a labda” elnevezésű programelem. Nagyon szerették a különböző labdajátékokat, legyen az floorball, pingpong, kosárlabda vagy futball stb.

Élvezték az animátorok foglalkozásait, szívesen részt vettek a játékokban.

A hét során rengeteget mozogtak, sportoltak, s ezt mindig nagy örömmel és lelkesedéssel tették. Egy jóhangulatú hetet tudhatunk magunk mögött, mely során megvalósultak a  hetiterv-elem céljai is.”

Bihari Aranka táborvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Beszámoló a Nyárády András Általános Iskolában megvalósuló napközis táborról

Táborvezető: Őszné Huszti Éva

Segítő pedagógus: Telekiné Szepesi Mária

Témamodul: Művészeti nevelés

Heti terv: A népmesétől a népzenéig: A csillagszemű juhász

Időpont: 2019-06-24 – 2019-06-28

A Csodaszarvas közösségi program keretében napközis tábor valósulhatott meg intézményünkben. A hét során a népmesék világában ötvöződött a mese, a zene, a tánc, a játék és a kézművesség.

A tábor állandó elemeként, naponta animátorok látogattak hozzánk, vidám perceket szerezve a gyerekeknek.

Minden reggel közös játékkal indítottuk a napot, így történt ez a tábor első napján is. Ezután beszélgetőkör keretében a közösség szabályait beszéltük meg, majd tűz-és balesetvédelmi oktatás, valamint a hét programjának ismertetése történt meg.

Irányított beszélgetés keretében a gyerekek meséltek kedvenc meséikről, mesehőseikről, majd ehhez kapcsolódóan kitűzőt készítettek maguknak.

Megismerkedtünk a Csillagszemű juhász című népmesével, majd illusztrációt rajzoltak a meséhez.

A második napon a magyar népművészet motívumaival ismerkedtünk, majd maguk is megpróbálkoztak díszítőelemek rajzolásával.

A délutáni programelem egy vidám, jó hangulatú táncház volt, ahol a népzene, valamint a népi hangszerek megismerése volt a cél. A gyerekek nagyon élvezték a közös táncot, nagyon ügyesnek bizonyultak a tánclépések elsajátításában. A seprős tánc különösen elnyerte tetszésüket.

A szerdai program egy játékos mesevetélkedő volt, melynek keretében a gyerekek csoportokban, együttműködve versenyeztek.

Délután a díszítőmotívumokat felhasználva megtervezték a királylány esküvői ruháját, a juhász tarisznyáját. Kézműves foglalkozás keretében a gyöngyfűzés technikájával ismerkedtek, nagyon szép karkötők, nyakláncok készültek.

A tábor negyedik napján a színházi előadásra készülve bábokat készítettünk.

Megterveztük az egyes jelenetek sorrendjét, a hozzá tartozó szöveget. Az előadásra délután került sor, valamennyien nagyon jól szerepeltek.

A délelőtt során a gyerekek ugrálóvárnak is örülhettek.

A nap zárásaként felelevenítettük a hét eseményeit, élményeit, majd megbeszéltük az utolsó nap tudnivalóit.

Pénteken egy kirándulás részesei lehettünk. Kazincbarcikára utaztunk, a Völgy parkba, ahol neves sportolókkal találkoztunk, beszélgettünk. A közös torna, mozgás után a közeli játszótér eszközeit vették birtokba a gyerekek.

Vidám, tartalmas, élményekben gazdag hetet tudhatunk magunk mögött. A beszélgetésekből kiderült, hogy a gyerekek valamennyien jól szórakoztak, jól érezték magukat a hét során.”

Őszné Huszti Éva

 

EFOP-3.3.5-17-2017-00032 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása napközis és bentlakásos táborokban

A Nyárády András Általános Iskola tanulói /40 tanuló/ Keszthelyen töltött egy felejthetetlen hetet az EFOP-3.3.5-17-2017-00032 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása napközis és bentlakásos táborokban című pályázatban.

A táborozásról Szepesi Krisztina tanár néni és a részt vevő tanulók beszámolói adnak részletes bemutatást:

“Tábor Keszthelyen a „Balaton fővárosában”

Izgatottan készültünk a nyári táborba. 40 diák és 4 tanár indult útnak reggel az iskola elől. A hosszú buszút nagyon gyorsan eltelt, útközben Budapest látványa mindenkit lenyűgözött. Kapkodtuk a fejünket a sok látványosság láttán: Városliget, Vajdahunyad vára, Állatkert, Hősök tere, Lánchíd, Duna, Vár, Budavári sikló, Gellért-hegy. Aztán izgatottan pillantottuk meg a Velencei-tavat, majd a Balatont. Szinte senki nem látta még eddig a Balatont.

Megérkezve a Vadóctanya szállásunkra, elfoglaltuk a szobáinkat, majd gyorsan fürdőruhát kaptunk magunkra és irány a Balaton. Nagyon kellemes meleg vize volt a tónak, az alján puha homok, iszap. Önfeledt játék kezdődött a vízben. Vacsora után lesétáltunk a mólóra, ahol fotókat, szelfiket készítettünk. Másnap elkezdtük az olimpia jegyében zajló feladatok megoldását. 5 csoportot alakítottunk az olimpiai öt karika színének megfelelően, majd neveket adtak a csoportok maguknak, így lett egy Piros pipacs, Balatoni kékek, Zöld atléták, Király sárgák, Fekete párducok nevű csapat. Saját csatakiáltással buzdították magukat a játékok, versenyszámok közben. Meghirdettük saját olimpiánkat a „Furi olimpiát”, ahol vicces, szórakoztató sportfeladatokat kellett megoldaniuk, melynek egy része a vízhez kötődött. Rendeztünk vízifocit, vízben futást, lyukas pohárral kimertük a vizet a Balatonból. Este benn a táborban az agytorna feladatait oldottuk. Volt idő játékra, beszélgetésekre, drámajátokokra is. Nagy örömmel vártuk a hajókirándulást, ami igaz, hogy szemerkélő esőben némi menetszél kíséretében zajlott, de nagy élmény volt. Felfedeztük a várost is, bejártuk Keszthely főterét, láttuk a Balatoni Múzeumot és a gyönyörű Festetics kastély impozáns parkját. Sok-sok fotóval őrizzük meg a látványt. A gyenesdiási Természet Háza interaktív múzeumként hagyta felfedezni a Balaton-felvidék növény-és állatvilágát, domborzatát. Játékok vártak itt ránk. Születésnapok ünneplésére is sort kerítettünk, köszöntő énekkel és egy nagy tortával ünnepeltük Korinát és Fülpes tanár bácsit.

Az olimpia zárásaként egy flashmobbal készültünk, mindenki felvette a csapatát szimbolizáló, rajzolt, festett pólóját, majd az olimpiai karikákat megfogva olimpiai láng kíséretében felvonultak a csapatok. A menetlevelekben rögzített eredmények szerint eredményhirdetést és jutalmazást tartottunk. Persze itt csak nyertes lehetett mindenki. Hiszen játékokon keresztül tanultunk akár egymástól is, az együttélés szabályait, az önállóságot, a zsebpénz beosztását is megtanulhattuk. Tanulóink minden apróságnak örültek, mindenben a szépet és jót látták meg, ajándékként élték meg a tábori napokat, jó viselkedéssel hálálva meg a lehetőséget.

Az időjárás kegyeibe fogadott bennünket ezen a hat napon, nagyon sok strandolásban lehetett részünk. Láttuk a Balaton minden arcát: reggel, délben, este, szemerkélő esőben vagy éppen kisebb viharos szélben, párában úszva, ragyogó napsütésben.

Nagyon tartalmas, jó hangulatú táborozást zártunk. Reméljük jövőre is találkozhatunk a Balaton partján!”

(Szepesi Krisztina)

 

Az egyes csapatok beszámolói:

Csütörtök (1. nap)

A korai indulás nem okozott gondot, hiszen az iskolai napokon is ilyenkor kezdtük a reggelt. A hosszú út a sok látványossággal és a szuper barátokkal hamar eltelt. Kb. fél háromra érkeztünk meg és Feri bácsi elmondta a szállás szabályait és praktikáit. Elfoglaltuk szobáinkat és útnak indultunk. A Balaton bámulatba ejtő szépsége elbűvölt engem és utazó társaimat. A víz kellemes, az idő strandoláshoz illő volt. Visszaérésünk után tartottunk egy kis pihenőt, majd sétálni indultunk. Gyönyörű helyen jártunk, nagyon szép képek születtek. Zuhanyzás után mindenki álomra hajtotta le a fejét.

Király Sárgák

Péntek (2. nap)

Körülbelül 7 óra tájban keltünk. 8 órakor indultunk reggelizni. Ezek után kialakítottuk a csapatokat és feladatokat oldottunk meg, majd pihenés következett. 10 óra körül elindultunk a strandra, ahol fürödtünk, játszottunk, dobáltuk egymást a vízbe. A nyolcadikos lányok simán megverték tanárbácsiékat vízifociban. Ezután visszajöttünk a szállásra ebédelni, nagyon finom volt, majd 1 óra szabadidő következett. Folytatódott tanárbácsiék legyőzése csocsóban. Ebéd után visszamentünk a strandra és furi olimpiai játékokat próbáltunk ki. Pár óra fürdőzés után fél 6 felé visszaértünk a szállásra és megvacsoráztunk. Este a csapat egy része sétálni ment, volt szerencsénk találkozni a „Szabadság szobor lányával”. Ezen kívül vásárolgattunk, ettünk, majd a Majka koncertet hallgattuk meg. A csapat másik fele a szálláson pihent, játszott, szórakozott. Visszaérve a szállásra pihenni mentünk. Ezzel véget ért a nap.

Zöld Atléták

Szombat (3. nap)

Felkeltünk reggel 7 órakor és elkészültünk, majd lementünk reggelizni. Utána felmentünk rendet rakni a szobánkba és azután volt a szobaellenőrzés. Volt egy kis elkészülési idő, majd elindultunk a strandra. Ott voltunk ebédig. Ebéd után elmentünk a főtérre, szétnéztünk, csináltunk sok képet és meglátogattuk Festetics György gróf emlékművét. Ezután hajókázni mentünk volna, de elkapott az eső, emiatt a bazársoron bóklásztunk, majd elbújtunk egy fedett hely alá, ott vártuk, hogy csillapodjon az eső, de ez nem történt meg, így elindultunk a szakadó esőben a szállásra és nagyon elázott mindenki. Ruhacsere után volt a vacsora és egy kis csapatmunka. A csoportmunka végeztével elintéztük az esti teendőinket, majd mindenki elment aludni.

Balatoni Kékek

Vasárnap (4. nap)

Reggel felkeltünk és megreggeliztünk, azután mindenki elment készülődni, összepakolni. Mikor már elkészültünk elmentünk hajókázni. Nem volt olyan jó idő, de a kedvünk attól még nagyon jó volt. Kb. 1 órát voltunk a vízen és büfé is volt. A mólótól visszasétáltunk a szállásra ebédelni. Ebéd után volt egy kis szabadprogram. Fél 3-kor elindultunk a Természet házába. Itt is csináltunk kis feladatokat és egy filmet is vetítettek nekünk. Ezután a Festetics-kastélyba mentünk, ahol gyönyörű képeket lehetett csinálni az időjárástól függetlenül. Visszasétáltunk és játékos feladatokat oldottunk meg. Megvacsoráztunk, aztán mindenki a társalgóban, vagy a szobában töltötte el az időt.

Piros Pipacsok

Hétfő (5. nap)

Reggel felébredtünk, elkészültünk, majd lementünk a Feri bácsi által elkészített nagyon finom reggelihez. Aztán csoportokban feladatokat végeztünk. Utána a Helikon strandra értünk, ahol Furi olimpiai feladatokat végeztünk, aztán fél 1-ig strandoltunk és nagyon sokat játszottunk. Amikor már a szálláson voltunk, finom ebéd fogadott. Ebéd után pedig 20 perc pihenő volt és visszaindultunk a partra, ahol minden csapat a saját színével megegyező karikát kapott és „Furi olimpiai” felvonulást tartottunk. Öcsike, a Fekete párducok kapitánya fogta elsőnek az olimpiai lángot. A felvonulás után pedig szintén strandolhattunk, aki akart boltba is mehetett, volt aki vízibiciklizett. Amikor a másik csoport is visszaért, akkor megvacsoráztunk. Vacsora után fürödtünk és kezdődött a Party!

Fekete párducok

 

Matematika házi verseny 2019.

2019. május 30 -án házi matematika versenyt rendezett intézményünk:

A versenyre 26 tanuló jött el.

Olyan tanulók is érdeklődtek, akik nem vesznek részt a programban. Számukra is lehetőséget biztosítottuk.

Nyugodt körülmények között zajlott a feladatlapok kitöltése. Technikai probléma nem merült fel.

A tanulók egy része örült a feladatoknak, mások kicsit bosszankodtak, mert nem sikerült jól megoldaniuk.

Az eredmények tükrözik tanulóink képességeit. Az első helyezett 50 % közeli eredményt ért el. Reálisnak tartom, hiszen kevés „jó matekos” van most az iskolánkban. Az előző évi versenyhez képest változtattunk a feladatok összeállításában. Több feladatot kaptak a tanulók, amelyek között könnyebben megoldhatók is voltak. A sikertelenséget akartuk ezzel elkerülni.

A nyolcadikosok és a hatodikosok jobban teljesítettek, illetve egy ötödikes emelkedik ki a mezőnyből. A hetedikesek hozzáállását a matematikához nem tartom megfelelőnek.

A verseny utáni foglalkozásokon megbeszéltük a megoldásokat.

Kiemeltük a pozitív dolgokat és levontuk a tapasztalatokat.

Eredményeink: 

7-8. évfolyam:

  1. Ruszó Georgina
  2. 2.Szomolya Zsófia
  3. Molnár Mátyás, Sztari Orsolya (holtverseny)

Különdíj: Szöghy Vivien, Juhász Ádám

5-6. évfolyam:

  1. Sztari Boglárka, Holló István Szesze Zoé Kira (holtversenyben)

 

 

Prevenciós egészségfejlesztés foglalkozás a Nyárády András Általános Iskolában

2019. május 20 -án iskolánk is részese lehetett a Magyar Szabadidősport Szövetség (MSZSZ) a “Magadért sportolj” elnevezésű programsorozatának (az EFOP-1.8.6-17 projekt (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program), melynek keretében egy tréner segítségével a hatodik és hetedik osztályos tanulóink egy része prevenciós egészségfejlesztés foglalkozáson vehetett részt. A szűk órácskában olyan gyakorlatsorokkal ismerkedhettek meg a gyerekek és az érdeklődő pedagógusok, melyek megelőzik a krónikus betegségek kialakulását.  /Orosz Andrea/

Színház 10.

Tizedik színházi előadásunk címe: A velencei kalmár.

„Te fiatalember, kinek ötösöd van az élet lottóján, fehérnek és gazdagnak születtél a virágzó Velencében, leszel-e kezese a legjobb barátodnak, aki őrülten szerelmes? Különösen úgy, hogy hat hajód a fedezet, amelyek messze tengereken járnak, India és Kína mesés kincseit hozzák haza? Pláne úgy, hogy felelőtlen cimborád egy zsidótól kér kölcsön, mégpedig nagyon sokat, és a zsidó elképesztő feltételeket szab neked, pusztán azért, mert úgy bántál vele régebben, jó, többször is, ahogy a zsidók megérdemlik. És mi van, ha léha barátod nem tudja megadni a kölcsönt, és a zsidó benyújtja neked a számlát? Hazatérnek-e hajóid a messzi tengerekről? És ha csak kettő tér haza? És ha csak egy? És ha…? És mit keres itt egy zsidó?”

Tanulóink így vélekedtek a darabról:

„Egy igazán aktuális probléma, modern köntösben való megjelenítését láthattuk.”

„A darab viccesen próbált feldolgozni egy igazán komoly problémát az emberek egymás iránti ellenszenvét, gyűlöletét”

„Örülök, hogy van megbocsájtás, Én bíztam az emberi jóság erejében.”

„Nagyon tetszett a színészek előadása, örültünk, hogy újra láthattuk az ismert arcokat egy újabb szerepben.”

A színész véleménye:

„Nagyon könnyű élni és visszaélni a gyűlölettel, engedni a bosszúnak. De én hiszek az emberben, abban, hogy képes jó lenni. Nem könnyű, mert minden arra mutat, hogy ez nem így van. De hiszem, hogy van kiút abból a világból, amiben ma élünk, és hogy ezt csak az ember tudja megváltoztatni. Ezek a gondolatok futnak végig bennem az előadás végén is, amikor Shylockot megkeresztelik, és mindig ugyanarra jutok: Nem számít a bélyeg, hogy keresztet vagy holdat rajzolunk, mert a lényeg sokkal mélyebben van. Magamban és a saját hitemben kell hinnem és ez segít megérteni, elfogadni a másikat” (Görög László-színművész)

 

Tíz alkalommal jutottunk el a tanév során színházba. Tanulóink a lehetőségről így vélekedtek:

„Ebben az évben több alkalommal jutottunk el színházba. Rengeteg előadást láttunk, ami lenyűgöző volt. Sok élményben részesültünk a produkciók láttán. Az utazások izgalommal és csevegésekkel teltek el. A díszletek káprázatos és ámulatba ejtő váltakozással mutatták be a színdarabok hangulatát, a színészek előadása is remek volt. Reméljük, láthatunk még ehhez hasonló szórakoztató előadásokat.” (8.osztályos tanulók)

„Ebben az évben az évben a Miskolci Nemzeti Színházban a nagyszínházban a kamaraszínházban és a játékszínben is voltunk. Kedvenc előadásunk a Hello Dolly volt, de nagyon tetszett a Cirkuszhercegnő, az Álom luxuskivitelben, az Eklektikon 2048. vagy a Cyrano is. A jelmezek nagyon kidolgozottak voltak. A szereplők jól adták át a mű lényegét, így minden érthető volt. Sok vicces jelenet volt bennük, amiken nagyon jókat szórakoztunk. A színházterem is gyönyörű volt. Az előadások között volt olyan, ahol még szünetre sem akartunk kimenni, olyan érdekes kezdett lenni. Nekünk nagyon tetszett és örültünk, hogy volt lehetőségünk elmenni az előadásokra.” (6.osztályos tanulók)

 

 

Rendhagyó irodalom óra a Nyárády András Általános Iskolában

2019. május 20-án intézményünkbe látogatott Orosz Margit költőnő. Az eseményen betekintést engedett a “lelkek zenéjén” azaz a verseken keresztül a munbkásságába, életébe. A rövid magyarázatokkal kísért órán bemutatta, elszavalta kedvenc verseit és kifejező, magával ragadó előadásmódjával elvarázsolta tanulóinkat. A legügyesebbek, akik gondolataikat egy-egy kérdésre adott válaszok formájában megosztották a költőnővel könyvjutalomban részesültek.

Bízunk benne, hogy a “tűzőrző” még sokáig táplálja a tüzet, hogy mi befogadók a közönség az egyszerű irodalmat és költészetet szerető emberek sokáig megmelegedhessünk a lángjánál.

 

Egészségnap 2019. és partneriskolai találkozó

  1. május 9-10 -én a Nyárády András Általános Iskolában Egészségnapot tartottunk.

A rendezvény hagyományainknak megfelelően korán reggel vércukorszint méréssel kezdődött, melyen az elmúlt években már sikerült kiszűrni olyan tanulókat, akiknél a későbbiekben komoly cukorproblémák jelentkezhettek volna. A mostani szűrésen minden részt vevő gyermek és felnőtt diabétesz vizsgálata rendben volt. Köszönjük a nyugdíjas klub aktív részvételét!

A tanulóink 8 órától egy tanóra erejéig előadásokon vettek részt:

Alsósaink témája a közlekedésre nevelés volt. Iskolánk rendőre Mező Attila a biztonságos közlekedés szabályaira oktatta diákjainkat.

5. osztályosaink a védőnő Szabonné Bóta Erika vezetésével a nemiség kérdéseit érintették; 6. osztályosaink és a 8. osztályos lányok a mellrák kialakulásáról, diagnosztizálásáról, megelőző szűrésekről hallhattak előadást, a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Mentor Tagiskolája pedagógusaitól és diákjaitól, valamint a mentoros tanulók elsősegélynyújtási fogásokat mutattak be a iskolásainknak.

A Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Mentor Tagiskolája egy kiállítást is hozott intézményünk aulájába, amely rákbetegségen átesett hölgyek, anyukák gondolatait, érzéseit, megváltozott életfelfogását mutatja be.

A rendezvény jó alkalmat teremtett a testvériskolásaink egymás közötti találkozójára, versengésére.

7. osztályosaink az Aggteleki Mentőszolgálat mentőse Biró Bence jóvoltából elsősegélynyújtást, újraélesztést tanulhattak.

9 órakor az iskola tanulói, 184 kisdiák, elindultak Jákfalvára. A séta után a Jákfalva kezdetét jelző táblától visszafelé az iskola hátsó udvaráig tartó távon tanulóink, kiegészülve a „Mentoros” diákokkal, kijelölt és biztosított útvonalon futóversenyen vettek részt. A távot mindenki teljesítette.

Köszönjük a biztosítást a rendőrségnek és a felsőnyárádi, valamint a jákfalvai polgárőrség tagjainak.

Az egészséges ételek és italok kóstolása sem maradhatott el. A verseny után kellőképpen kipihenve a fáradalmakat az aulában étel-és italkóstolót tartottunk. A változatos kínálattal szerettük volna felhívni gyermekeink figyelmét a zöldségek, tejtermékek fontosságára, és arra, hogy a egyes alapanyagokból (alma, cékla, répa, káposzta, sajtok) hogyan lehet finom, és ugyanakkor egészséges enni és innivalókat készíteni.

A kóstolgatás után az alsósok a hátsó udvaron felállított ügyességi pályán rollerezve haladhattak végig és az ügyességi feladatokon túl ismerkedhettek a kresztáblákkal, valamint az előadáson hallottakról egy teszt segítségével adhattak számot.

Felsőseink az egészséges életmóddal kapcsolatos feladatokat kaptak az összesen hat állomásból álló akadálypályán, ahol is az elméleti megmérettetésen túl sport és ügyességi feladatokkal is meg kellett birkózniuk. A „Mentoros” diákok segítettek az egyes állomásokon, így arról is meggyőződhettek, hogy az előadásaikon figyeltek e tanulóink.

A napot délután egy házi labdarúgó rangadó zárta, ahol a felsőseink, saját maguk által összeállított csapatai mérték össze focitudásukat, mely versengésbe a testvériskola csapata is bekapcsolódott.

Tartalmas és hosszú, de ugyanakkor nagyon nyugodt és játszva tanulásban bővelkedő napokat zártunk!

Diabétesz vizsgálat:

 

 

 

 

 

 

 

Előadások:

Futóverseny:

Akadálypályák és ügyességi verseny:

Étel-italkóstoló:

Házi focikupa:

Budapest – kirándulás 4. osztály

A budapesti kirándulás  (4-esek beszámolóiból):

  1. 04. 26-án voltunk az osztállyal kirándulni Budapesten. Most beszámolunk az élményeinkről.

Reggel 6:30-kor felültünk a buszra. 3 órát utaztunk, amíg odaértünk. Az út kicsit hosszú volt. Megálltunk a Városligetben és elsétáltunk a csónakázó-tó mellett, hogy elérjünk a Hősök terére. Útközben láttuk a régi Vidámparkot. Utána elindultunk a Parlament felé. Ott megnéztük a Holokauszt-emlékművet. Ezután a Parlamentet látogattuk meg. Ott felmentünk a 3. emeletre. 23 karátos arannyal voltak díszítve az oszlopok. Beértünk a kupolaterembe, ott megnéztük a Szent Koronát, a Jogart, az Országalmát és a Kardot. Ezután elmentünk a cirkuszba. Lázár Ervin pilot projektjével a gyerekek ingyen bemehettek a műsorra. A műsor nagyon érdekes volt, a tornászok nagyon szépek voltak, a bohócok viccesek. Utána elindultunk haza.

Most elmondjuk a látottakat: Régi óriáskerék, Városliget, Hősök tere, Szépművészeti Múzeum, Dunapart, Budai Vár, Sikló, Lánchíd, Margithíd és Európa egyetlen kő cirkusza.

Majd a hosszú nap után elindultunk hazafelé. Késő estére értünk haza, de nagyon jól éreztük magunkat.

Angol-német nyelvi verseny

Iskolánk az EFOP 3.1.8-17-000140 “Együtt testvérként iskolaközi szemléletformáló program” keretében német- és angol nyelvű házi versenyt rendezett tanulói számára.

Iskolánk tanulói az elmúlt tanévekben sikeresen vettek részt Kazincbarcikán, ill. Miskolcon német és angol nyelvi szavalóversenyeken, egyéb megyei nyelvi versenyeken, illetve iskolánkon belüli házi szavalóversenyünkön is. Az idei tanévben úgy döntöttünk, hogy diákjainknak a megmérettetésnek új formáját ajánljuk fel, az angol és német nyelvi tanulmányi versenyünket a változatosság kedvéért írásbeli versenyként hirdettük meg. Nagy volt az érdeklődés, még többen jelentkeztek, mint a szóbeli fordulókra.

A felső tagozatos osztályokból nagy létszámban jelentkeztek a tanulók, izgatottan várták a verseny napját. Fegyelmezetten, odafigyelve és kitartóan dolgoztak.

A feladatok változatosak voltak, játékos formában mérték a tanulók nyelvtudásának szintjét. Logikai, kreativitást igénylő, szókincsre, nyelvhelyességre, olvasott szöveg értésére épülő feladatokat tartalmaztak a tesztek, melyek osztályszinten megfeleltek a tanulók tudásszintjének és életkori sajátosságainak.

A helyezettek jutalmazása oklevelekkel, értékes jutalomkönyvekkel történt. A verseny pozitív tapasztalatai, ill. az átadott nyelvkönyvek is minden bizonnyal tovább segítik a tanulók nyelvtanulását, erősítik nyelvtanuló kedvüket, motivációjukat. Újabb sikerélményekben volt részük, még több  versenytapasztalatra tettek szert.

Az eredmények a következőképpen alakultak:
5.o.
1. Veres Hanna Amira
2. Sztari Szilvia
3. Dancsó Dzsenifer
6.o.
1. Török Nóra
2. Holló István
3. Szesze Zoé Kira
7.o.
1. Katyina Attila
2. Szabó Jázmin Melinda
3. Müller Adél
8.o.
1. Stefán Erik
2. Nagy Erika és Csikós Áron
3. Szomolya Zsófia és Kiss Ramóna

 

Német házi verseny:

Angol házi verseny: