Színház 8. – Eklektikon 2048.

Nyolcadik színházi darabunk címe: Eklektikon 2048.

Az Eklektikon 2048 az irodalmi kánon kérdésével foglalkozik, a távoli múltban és a távoli jövőben. Az Eklektikon egy gépezet, amelybe könyveket tölthetünk fel, így kialakul egy irodalmi kánon, amit ha az emberek agyába sugároznak, megteremtődik a kulturális emlékezet. Ám ami nem kerül be a gépbe, azt elfelejtik az emberek. Így indul meg a harc az Eklektikon irányításáért. Ki dönti el azt, hogy mi a jó és mi a rossz? Ki szólhat ebbe bele és milyen alapon? Lehet-e a kultúrát objektíven, teljes mértékig szakmai szempontok alapján mérlegelni?

Ezeket az örök kérdéseket veti fel az előadás, amelyekre persze választ mi sem találunk. A cél az, hogy életben tartsuk azt az erkölcsi parancsot, hogy minderről gondolkodnunk kell – hangsúlyozza Benkó Bence és Fábián Péter. – A kultúra birtoklásáért folytatott harc sose ér véget, de az igazság kereséséről nem szabad lemondani, ezért kell újra és újra beszélni róla.

Az előadás a komoly gondolatokat reménnyel, rengeteg humorral és különleges látványvilággal ellenpontozza.

Általános iskolás tanulóink számára a darab kissé nehéz volt, hiszen a mély tartalommal bíró színházi előadás olvasottságot, a magyar irodalmi művek jó ismeretét feltételezi.

Tanulóink azonban élvezték a valóban humorral átszőtt, klasszikus színházi előadást. Hatalmas lelkesedéssel hallották ki a számukra ismert írók, költők munkásságának elhangzó részleteit, esetlegesen a frappánsan a cselekmény fonalába beillesztett –sokszor humorosan- idézeteket.

Jó volt látni gyermekeink érdeklődését az irodalom, a kultúra iránt.

A színházi nap után következő irodalom órán pedig örömmel hallgattuk beszámolóikat.

 

Mesterpedagógus minősítés a Nyárády András Általános Iskolában

2019. március 19-én mesterminősítés valósult meg a Nyárády András Általános Iskolában.

Orosz Andrea iskolánk intézményvezető helyettese vált mesterpedagógussá, mely büszkeséggel tölti el intézményünk dolgozói kollektíváját!

A mesterpedagógus programjáról elmondható, hogy szakmai céljai összhangban vannak a közösség, a fenntartó, a partnerek igényeivel. Nyitott az új pedagógiai módszerekre, a megszerzett tudását szívesen osztja meg. Szakmai fejlődésére a céltudatosság, folyamatos megújulás, az önfejlesztés jellemző. Mesterprogramja kiemelt céljai: befogadó szemlélet javítása, esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése a nevelőtestület körében: szakmai megbeszélések-tudásmegosztás; a családokkal, szülői házzal való együttműködés-szülői motiváció felkeltése. Mesterprogramja reális, ütemezése megvalósítható.

GRATULÁLUNK!

Hunyadi László c. opera

Hetedik színházi darabunk címe: Hunyadi László c. opera

A Hunyadiak korában játszódó hazafias opera a fiatal Hunyadi László életét dolgozza fel. Egy szerelmi hármas történetét követjük végig, ahol az egyik fél maga a király. És a király hatalma ellen még a szerelmesek sem bizonyulnak elég erősnek. Az abszolút hatalom birtokosa megtehet mindent, büntetlenül; és a király él is ezzel, mikor érdeke úgy kívánja, ha döntése kegyetlen is.

Legnagyobb tanulóinkat vittük operába, ugyanis a téma, valamint a műfaj kellő komolyságot és érettséget kívánt.

Tanulóink élvezettel hallgatták a számukra korántsem megszokott zenei élményt és a hozzá kapcsolódó színészi megjelenítést.

Kiss Ramóna 8.osztályos tanuló így élte meg színházi élményeit:

„2019.03.01-jén 17.30-kor indultunk el Miskolci Nemzeti Színházba, ahol egy operát néztünk meg.
Erkel Ferenc Hunyadi László című műve teljesen ismeretlen volt számunkra. Operában még sosem voltunk, így kíváncsian vártuk az előadást. Érdekes volt és szokatlan, hogy végig énekeltek a darabban. Az áriák különösen újszerűek voltak számunkra. Nagyon tetszett a díszlet, a színpadi megoldások, a modern jelmezek, maga a történet is. A feliratozás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy teljesen megértettük, miről szól a darab. A férfikórus éneke volt a legszebb. A tánc, a palotás nagyon szép és ünnepélyes volt. Este 7-kor kezdődött a darab és majdnem 23 óra volt, mire hazaértünk. Hazafelé a buszon sokat beszélgettünk, nevetgéltünk, de néhányan már fáradtak voltak.
Remélem, lesz még alkalmunk színházba menni, mert minden előadás nagy élmény számunkra.”


Az ünnep c. dráma

Hatodik színházi darabunk címe: Ünnep c. dráma

A darab rövid története: Ma van Helge, a családfő hatvanadik születésnapja. A fényűző családi kastélyban minden készen áll a vendégek fogadására, az ünnepi asztal megterítve, a vacsora tálalva. Megérkezik Helgéék három felnőtt gyermeke is, a hirtelenharagú Michael, nővére, Helene, és Christian, aki mindhármuk közül a legsikeresebb. De most meglepően csendes. Egészen addig, míg a vacsora közepén, a rákleves után szólásra emelkedik. Édesapja születésnapjára szeretne felolvasni egy levelet. És feltárul az eddig eltitkolt, szörnyű családi múlt.

A dráma Thomas Vinterberg Születésnap című dán Dogma-filmje alapján született, Hamvai Kornél fordításában kerül a Miskolci Nemzeti Színház színpadára. A családon belüli erőszak tabutémájával foglalkozó mű egy igazán megdöbbentő, mélyreható színházi élmény.

A modern dráma műfajával is szerettük volna megismertetni diákjainkat. Célcsoportként a nyolcadik osztályos tanulóinkat és a hetedikeseket választottuk. A darab értelmezése nehéznek bizonyult. A haza felé vezető úton sokat beszélgettünk róla, a részletekről, de azt a gyerekek is nagyon jól látták, hogy igen is élő problémát feszeget az előadás és bizony bármelyik családban előfordulhat az erőszak ténye amely korántsem az azsztal alá söprendő, titkolandó az embert egész életen át nyomasztó probléma kell, hogy legyen, hanem küzdeni kell ellene, meg kell keresni a felelősöket, fel kell tárni az okokat és nem egy életen át hurcolni, amely tulajdonképpen egész életünket befolyásolhatja, megnyomoríthatja.

„ez még mindig tabu: erőszak a családon belül. Pedig Európában ez minden tizedik gyerekkel megtörténik. Elképzeltem magam elé egy iskolai osztályt: mindegyikben legalább 2-3 gyerek ül ezzel a titokkal. És akkor azt mondtam: erről kell beszélni!” (Thomas Vintenberg)

Útravaló – élménynap

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az EFOP-3.1.4.-15-2015-00001 és VEKOP-7.3.1.-17-2017-00001 „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram” elnevezésű kiemelt projekt keretében Útravaló Élménynap címmel 27 alkalomból álló rendezvénysorozatot hirdetett meg az ösztöndíjprogramban részt vevő 7-13. évfolyamos tanulók és mentoraik számára. A rendezvényen való részvétellel is szeretnék ösztönözni a gyerekeket arra, hogy minél sikeresebbek legyenek általános és középiskolai tanulmányaik során, és az ösztöndíj támogatás mellett egy közösségi élménnyel is gazdagabbak legyenek.

Intézményünk tanulói is részt vettek a Kazincbarcikán megrendezett élménynapon!