A Nyárády András Általános Iskola testvériskolai együttműködése

Az EFOP-3.1.8-17 azonosítószámú EGYÜTT, TESTVÉRKÉNT – ISKOLAKÖZI SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAM elnevezésű Európai Uniós projekt keretében 14 999 130 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Kazincbarcikai Tankerületi Központ.

A pályázati forrás a felsőnyárádi Nyárády András Általános Iskola intézményegységben megvalósításra kerülő „A Nyárády András Általános Iskola testvériskolai együttműködése” című pályázat során kerül felhasználásra.

Felsőnyárád község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Szuha és a Trizsi patak találkozásánál egy völgyben fekszik, Kazincbarcika város vonzáskörzetében. Az itt élők nagy részét, a Szuhavölgyi Bányaüzem tartotta el, kisebb részük a völgy kevés termőföldjén gazdálkodott.

Az 1980-as évek elejétől körzeti iskola lettünk. Az iskolához tartoztak a társközségekben működő oktatási intézmények: óvodák, összevont 1.-2. osztályos általános iskolák. Az 1989-ben indult iskolabővítés 1992-ben fejeződött be. 1992. augusztus 20-án került átadásra a 8 tantermes, tornateremmel, öltözőkkel, műhellyel, melegítőkonyhával, irodákkal, vizesblokkal, stb. kibővített új iskola. A négy kistelepülés ( Felsőnyárád, Felsőkelecsény, Dövény és Jákfalva) közös fenntartásában működtetette a 8 évfolyamos általános iskolát. 1990-ben a társközségek önállósodtak. Felsőkelecsény és Jákfalva községekben óvoda és önálló iskola összevont 1-2. osztállyal, Felsőkelecsényben összevont 1-2-3. osztállyal, Dövényben óvoda és önálló iskola összevont 1-2-3. osztállyal működött. A társközségek iskoláinak tanulólétszáma évről-évre csökkent, ennek következtében 2000.08.28-tól Dövényben, 2003. 07. 31-től Jákfalva községben, majd 2007. augusztus 22 –től Felsőkelecsény községben is megszűnt a tanítás. 2008. szeptember 1-jétől a fenntartói társulás bővült Alsószuha községgel Hosszú évek óta jelentős gyermeklétszámmal képviseltette magát Alsószuha intézményünkben, a településről (Alsószuha) jelenleg 30 iskoláskorú tanuló jár hozzánk, szállításuk a Nyárády András Általános Iskola iskolabuszával megoldott.

Iskolánk beiskolázási körzete: Felsőnyárád, Felsőkelecsény, Dövény, Jákfalva és Alsószuha községek. Körzeten kívülről Kurityán, Zubogy, Szuhafő Zádorfalva községekből járnak még be. Az utóbbi években egyre nagyobb az igény a körzetben és a körzeten kívül élő családok részéről, hogy iskolánkba írathassák be gyermekeiket. A bejáró tanulók aránya az iskolai tanulólétszám 66 %- a, emelkedő tendenciát mutat. A tanulók utaztatását iskolabusz szolgáltatás keretében oldjuk meg. Az elmúlt években és jelenleg is 10-11 tanulócsoport működik (17-34 fő közötti osztálylétszámokkal.), a 2003 -as tanévtől összevont tanulószobai csoportot szerveztünk a hátrányos helyzetű tanulóknak. Az iskolai étkeztetést igény szerint menzai csoportok keretében biztosítjuk. (160-170 fő közötti létszámmal).

Az iskola helyi sajátosságai, környezete, a tanulók szociális háttere meghatározza és befolyásolja az intézmény arculatának kialakítását és befolyásolhatja az oktatás-nevelés eredményességét. Az iskola kialakult hagyományai, programjai megoldást keresnek az inger és lehetőségszegény környezetben felnövő gyermekek nevelésében felmerülő problémákra. A tanulók által elért eredmények azt mutatják, hogy az indulási és környezeti hátrányokból adódó problémák az oktatás-nevelés folyamatában megoldódnak.

A pályázat mindennapi feladataink ellátást könnyíti meg és segíti, hogy a kedvezőbb helyzetben lévő testvériskolákkal szoros kapcsolatot ápolva, azok jó gyakorlatát átvegye és saját működésébe beillesztve kamatoztassa.

A pályázat a két eltérő társadalmi státuszú csoport közti interakció lehetőségét teremti meg, erősíti az egymás iránti felelősségvállalását. A pályázat a tanulók kompetenciafejlesztéséhez is hozzájárul. Minden programban résztvevő tanuló számára lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra, mely lehetővé teszi a továbbtanuláshoz is nélkülözhetetlen nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését. A tanulmányi, kulturális és szabadidős programok, illetve a délutáni foglalkozások segítségével komplex módon bővülhet a tanulók ismeretanyaga számos tudományterületen. Ezen kívül a program olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a nehéz szociális körülmények között élő tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására. A program segítségével az egymás iránti szolidaritás erősödhet.

A program keretében egy közösen kiválasztott és felépített téma kapcsán alakul ki együttműködés a programban résztvevő intézmények között. A program során a két iskola tanulói, illetve pedagógusai legalább hatszor találkoznak a projekt során. A projekt keretében a személyes tanulói, pedagógus kapcsolat kialakítása mellett olyan tevékenységek megvalósítása kötelező, amelyek lehetővé teszik a fenti tématerületeken történő közös munkát, például interaktív módszerekkel.

A pályázat megvalósítása során a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Óvoda, Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium képviseli a felsőnyárádi Nyárády András Általános Iskola partneriskoláját.

 

Pályázó neve KAZINCBARCIKAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Projekt címe Az Nyárády András Általános Iskola testvériskolai együttműködése
Szerződés száma EFOP-3.1.8-17-2017-00140
Támogatás összege (Ft) 14 999 130
Támogatás mértéke (%) 100
A projekt megvalósításának kezdete 2018.03.01.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése 2020.02.29.

További információk a projektről:

http://felsonyarad.testveriskola318.hu/

Bábszínház tábor

A miskolci Csodamalom Bábszínház megkereste iskolánkat azzal a lehetőséggel, hogy részt vehetünk egy pályázatban. Ennek keretében 20 tanuló 2019.08.26-30. együtt dolgozhatott a színház művészeivel, mesét fogalmaztak, bábokat és díszleteket készítettek. A tábor zárásaként megtekintették egymás előadását ahol a szülők is jelen lehettek. Feledhetetlen napokat töltöttünk el itt együtt, ahol végig a jókedv és a vidámság uralkodott. A gyerekek társas és szociális kompetenciája a feladatok elvégzése közben sokat fejlődött. Bepillantást nyertek a színház kulisszatitkaiba. A tábor a gyerek számára térítésmentes volt, mely tartalmazta az utazást, háromszori étkezést. Az elkészült munkákból iskolánk aulájában kiállítást készítettünk. Köszönjük, hogy iskolánk vezetése hozzájárult ehhez a lehetőséghez.

Telekiné Szepesi Mária

Kiállítás az iskolában

 

 

 

 

 

 

 

Kézműves tábor a Nyárády András Általános Iskolában

Telekiné Szepesi Mária tanító néni beszámolója:

Iskolánkban kézműves tábort tartottunk 2019.08.21-08.23. között. Itt a leendő első osztályos tanulók és az alsó tagozatos diákok a miskolci Csodamalom Bábszínház művészeivel három napos alkotó táborban vehettek részt. Lehetőség volt nemezelésre, pólófestésre és korongozhattak is. Vidám órákat töltöttünk együtt a gyerekekkel.