Napközis táborok a Nyárády András Általános Iskolában

A Nyárády András Általános Iskola pedagógusai és tanulói /45 tanuló/ az iskolában valósítottak meg az EFOP-3.3.5-17-2017-00032 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása napközis és bentlakásos táborokban című pályázat keretében napközis táborokat!

 

A táborok eseményeit történéseit a táborvezetők: Bihari Aranka tanítónéni és Őszné Huszti Éva tanítónéni tollából ismerhetjük meg:

 

“Táborvezető: Őszné Huszti Éva

Segítő pedagógus: Vargáné Simkó Anna

Témamodul: Művészeti nevelés

Heti terv: Ki leszek én? – A vágyaim

Időpont: 2019-06-17 – 2019-06-21

Ebben a tanévben is lehetőség nyílt arra, hogy tanulóinknak a nyári szünetben napközis tábort szervezzünk a Csodaszarvas közösségi program kertében.

Az első nap reggelén vidám játékkal indítottuk a napot, majd közösen lefektettük a tábor szabályait. Ezután ismertettem a hét várható programját, majd tűz-és balesetvédelmi oktatást tartottunk.

A közös tízórai után hozzákezdtünk az első programelem megvalósításához. A gyerekek előzetes ismereteit felelevenítve, csodás tulajdonságokat rejtő kártyapaklit készítettünk, majd a tulajdonságok, képességek megvalósításához eszközöket terveztünk. A kötetlen beszélgetés során mindenki beszámolt saját ötletéről, mire használná különleges képességét.

Az ebédig ismét játék következett. Majd az ebéd, a csendes pihenő után a filmekből, regényekből, játékokból ismert csodás hősök cselekedeteit, mozgását bemutatva (páros munka), a többiek kitalálták kiről lehet szó.

A nap eseményeinek áttekintése után uzsonnáztunk.

A második napra nagy izgalommal készültek a gyerekek, hiszen kirándulás következett. Lillafüreden, a sport-és kalandparkban egy nagyon szórakoztató, a gyerekek számára új élményeket tartogató napot tölthettünk el. A kötélpályán, a lézerharc során, a játszótéren nagyon jól érezték magukat.

A harmadik napon a „Miből lesz a cserebogár?” témában megnéztük Horváth József cigány származású kutatóbiológusról készült filmet, melyből hiteles képet kaphattak arról, hogy kitartó munkával honnan-hová lehet eljutni.  A gyerekek beszéltek saját terveikről, majd ezt egy időszalagon meg is rajzolták. A mai napon is előkerültek a kedvelt játékok.

A csütörtöki nap egy irodalmi mű, Örkény István egyperces novellájának (Gondolatok a pincében) bemutatásával, elemzésével zajlott. Az érzések, gondolatok kifejezésére csoportmunkában szószobrok készültek.

A délutáni foglalkozás során egy tanulságos, zenés animációt néztünk meg (Kiwi!). A rövidfilm kapcsán megfigyeltük, hogy a zene milyen hatással lehet az érzelmekre.

A hét zárónapján egy közös montázs készítésével felelevenítettük az elmúlt napok történéseit, összerendeztük, kiállítottuk a készült munkákat. Spontán beszélgetés során a gyerekek elmesélték a legjobb pillanataikat, milyen tevékenységben voltak sikeresek. A ”Hangulatbarométer” mérése alapján valamennyien jól éreztük magunkat a közös tevékenységek, játékok során. A hazaindulás előtt kiosztott ajándékokat nagy örömmel vette át mindenki.”

Őszné Huszti Éva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása”

Alprojekt címe:Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása”

Beszámoló a megvalósult közösségi programról

A közösségi program típusa: Napközis közösségi alkalom

Helyszín: Nyárády András Általános Iskola, Felsőnyárád

A június 17-től 21-ig megvalósult közösségi alkalmam témamodulja a „Közlekedés, KRESZ, sport és egészségre nevelés volt. Ezen belül az EgészségHaJó – avagy miért fontos az egészségünk elnevezésű programelemet választottam.

Az 1. napot balesetvédelmi oktatással kezdtük, majd az egészséghajó darabjainak megtalálása és összerakása után megbeszéltük mit jelenthet az egészséghajó elnevezés, miért fontos az egészség, mi minden tartozik ehhez a témához, mik a legfontosabb értékek. Összeállítottuk az utazás szabályait, s a kereteket, melyek fontosak az együttműködő munkához. Mindenki felrakta a poggyászát, majd, mint tengerész felléphetett a hajóra. A közös utazás kezdetét tenyérlenyomattal meg is pecsételtük.

Indulónak egy játékos, mutogathatós dalt választottunk, amit megtanultunk és el is játszottuk: Baj van a részeg tengerésszel… Ebéd előtt sportolásképpen táncoltunk, amit mindennap beiktattunk a programelemek közé.

Ebéd után csendespihenőt tartottunk mesés meditációval.

Vitorlát fel! címmel délután a gyerekek megismerkedtek a hajó rakományával, a felesleges dolgokkal, a fontos értékekkel. Mindenki elkészítette papírból a saját kincsesládáját, amibe szintén egész héten gyűjtögette a kincseket ( pl.öröm, jókedv, összetartozás stb.)

A nap végén sok felesleges dolog lekerült a hajó rakományából.

A nap folyamán minden betervezett játékot el is játszottuk.

A programelem eredményeként fejlődött a  gyerekek koncentrációja, fantáziája, asszociációs képessége, javult a szabálykövetés és az egymásra figyelés.

Második nap kihajózáson, külsős programon vettünk részt Lillafüreden, a Kalandparkban. Érdekes, izgalmas játékokat ismertek meg a tanulók. Részt vehettek lézerharcban, másztak a kötélpályán illetve játszótéren szórakozhattak. Élményekben gazdagon tértünk haza.

Ebben a programban fejlődött a mozgáskoordinációjuk, az együttműködési képességük, felelősségtudatuk önmaguk és társaik iránt.

A harmadik napon az egészség, mint egyéni és közösségi érték megismerése és az együttműködés megélése interaktív formában volt a cél. Sok olyan játékot játszottunk, melynek során az együttműködés, a csapatszellem, a közösséghez tartozás érzése is fejlődött.

A délután folyamán izgalmas, sportos játékok segítségével ismerkedtünk az egészséges életmód alapjaival. A tengeri forgószél során ennek a 8 legfontosabb elemét gyűjtötték össze a gyerekek, melyek mentőcsónak segítségével felkerültek a hajó rakományai közé.

A cápatámadások során azokat a veszélyeket ismerték meg, melyeknek egészségkárosító hatásuk van.

A nap során bővültek a gyerekek ismeretei az egészséges életmód témakörében, erősödött a csoportkohézió, az együttműködési készségük, érzelmi intelligenciájuk, kreativitásuk.

A negyedik napon a táplálkozás, a vitaminok szerepe került előtérbe. A tengerészek betegsége, a skorbut kapcsán beszélgettünk a vitaminok fontosságáról, hiányának következményeiről. Összegyűjtöttük melyik vitamin, melyik zöldségben, gyümölcsben található, melyről plakátokat készítettünk. Beszélgettünk az elsősegélynyújtás fontosságáról.

Délután „kihajóztunk” a településre. Mindenkinél ott volt a település utcatérképe, melyen bejelöltük a séta útvonalát. Menet közben elkészítettük az öröm-bánat térképet. Levadásztuk a közlekedési táblákat, ügyeltünk a gyalogos közlekedés szabályaira.

Ebéd után csendespihenőt tartottunk mesés meditációval. Utána csoportmunkában tablókat készítettünk a levadászott és újonnan megismert közlekedési táblákból.

A programelem eredményeként bővült a gyerekek közlekedéssel kapcsolatos ismeretei, gyakorlati tapasztalatokat szereztek a gyalogos közlekedésről. Fejlődött közösségi érzésük, önismeretük, helyismeretük.

Az utolsó napon sportos játékokat játszottunk, majd következett a matrózavatás. Elénekeltük a közös indulónkat majd egyesével megkapták a kiváló tengerész jelvényt.

A délután folyamán a tanult játékokat játszottuk, majd mindenki telerakta kincsesládáját azokkal az értékekkel, melyek valójában fontosak. A hajón csak az egészséggel kapcsolatos értékek maradtak. Mindenki elmondta, hogy az eltelt hét alatt mit tanult magáról, társairól, a közösségről s hogyan érezte magát.

Ezekből kiderült, hogy szívesen jöttek a táborba, szerettek itt lenni s élvezték a játékokat.

Összegezve elmondhatom, hogy egy játékokkal teli, jó hangulatú, vidám, sokféle témakört érintő s a közösséget fejlesztő napközis tábornak lehettem a vezetője. A gyerekek – úgy gondolom- sok új élménnyel és ismerettel gazdagodtak a játékos foglalkozások, kirándulások során.

Megvalósultak a hetiterv-elem céljai, s talán egészségtudatosabbá, együttműködőbbé válnak majd a jövőben a táborban résztvevő gyerekek.”

Bihari Aranka táborvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása”

Alprojekt címe:Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása”

Beszámoló a megvalósult közösségi programról

A közösségi program típusa: Napközis közösségi alkalom

Helyszín: Nyárády András Általános Iskola, Felsőnyárád

Résztvevő tanulók: 4.5.6. o.

A június 24-től 28-ig megvalósult közösségi alkalmam témamodulja a Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés volt. Ezen belül a Nálad a labda!- avagy labdajátékok és felelősségvállalás elnevezésű programelemet választottam.

Az első napot balesetvédelmi oktatással indítottuk. Majd „feldobtam a labdát” számukra. Meghatároztuk az egészség témaköreit és tisztáztuk az önállóság és a felelősség körét. Tudatosítottuk a bemelegítés, nyújtás fontosságát, pulzust mértünk. A délelőtt folyamán több új labdás játékkal is megismerkedtünk.

Ebéd után rövid csendes pihenő következett. A „Külön de mégis együtt!” blokkban  népi labdás játékot tanultunk meg, a métát. Ez segítette a sportban való együttműködés átélését. Tudatosítottuk, hogy szerveink is külön funkciót látnak el, de mégis együtt kell hogy működjenek, ahhoz, hogy az egészségesek maradjunk.

Az ebéd után rövid csendes pihenőt tartottunk.

A „Fogd meg add át” blokkban a testi fittséggel ismerkedtünk, mely minden sportnak az alapja. Közösségi, nagymozgásos labdajátékokat játszottunk.

A programelemek megvalósulása során fejlődött a tanulók együttműködési és kommunikációs készsége, sok új ismeretet szereztek az egészségről, összetevőiről, fontosságáról.

A második napon a tanulók megismerkedtek belső testi szerveink feladataival, és azok összhangban való működésével. Ezt labdajátékok eljátszásával igyekeztem számukra illusztrálni. Az együttesség összetartó erejének, az egymásra utaltságnak és a feltétlen bizalomnak a megtapasztalására adott lehetőséget a labdalánc elnevezésű játék.

Délután sport és egészség támájú rejtvényes feladatokat, sorversenye-

ket játszottak. Ezekben is az egymás segítése, az együttműködés játszotta a fő szerepet. E nap eredményeképpen tovább bővült a gyerekek egészségfogalma illetve testtudata.

A harmadik napon „ A másféle labda” programelem során sokféle labdát megismertünk, melyekről tablót is készítettünk. Tudatosítottuk az emberi különbözőséget, azt, hogy minden ember más, különböző célokkal, tulajdonságokkal. Többféle labdásjátékot megismerhettek. A programelem eredményeképpen fejlődött önismeretük, toleranciájuk, kommunikációs képességük.

Délután „A labda legyen veled” programelem következett, mely során a gyerekek balesetmegelőzési és gyalogos valamint kerékpáros közlekedési ismeretei  bővültek. Továbbá elsősegélynyújtási alapismereteket sajátítottak el. Helyzetgyakorlatokat játszottunk, közlekedéssel kapcsolatos társasjátékokkal ismerkedtek meg.

A programelem eredményeképpen bővültek a tanulók közlekedéssel kapcsolatos ismereti, fejlődött együttműködési készségük.

A negyedik nap délelőttje az „Ütős délelőtt” elnevezést kapta, mely során a gyerekek ütős labdajátékokat játszhattak. Nagyon kedvelt lett a pingpong és a floorball. A délelőtt másik részében a közkedvelt ugrálóvárban szórakozhattak.

Délután a focizásé volt a főszerep, ami a legkedveltebb sportág volt a táborozók körében. Ebben még az animátorok is részt vettek.

A nap végén az „Egy kosár labda” címmel összegeztük a tábor alatt szerzett ismereteket, eljátszottuk a legkedveltebb játékokat.

Az utolsó nap célpontja a legközelebbi város, Kazincbarcika, ahol séta közben megfigyeltük a városi közlekedést, annak szabályait, veszélyeit. Utána az ország legnagyobb játszóterére a Völgyparkba mentünk, ahol neves sportolókkal beszélgettünk, tornáztunk. Ezt követően a tér játékait, szabadtéri fitnesz gépeit próbálhatták ki a gyerekek. Így új sportolási lehetőségeket fedezhettek fel. Bízom benne, hogy megerősödött bennük a sportolás iránti pozitív attitűd.

Mivel a tábor résztvevőinek többsége fiú volt, jó választás lett a „Nálad a labda” elnevezésű programelem. Nagyon szerették a különböző labdajátékokat, legyen az floorball, pingpong, kosárlabda vagy futball stb.

Élvezték az animátorok foglalkozásait, szívesen részt vettek a játékokban.

A hét során rengeteget mozogtak, sportoltak, s ezt mindig nagy örömmel és lelkesedéssel tették. Egy jóhangulatú hetet tudhatunk magunk mögött, mely során megvalósultak a  hetiterv-elem céljai is.”

Bihari Aranka táborvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Beszámoló a Nyárády András Általános Iskolában megvalósuló napközis táborról

Táborvezető: Őszné Huszti Éva

Segítő pedagógus: Telekiné Szepesi Mária

Témamodul: Művészeti nevelés

Heti terv: A népmesétől a népzenéig: A csillagszemű juhász

Időpont: 2019-06-24 – 2019-06-28

A Csodaszarvas közösségi program keretében napközis tábor valósulhatott meg intézményünkben. A hét során a népmesék világában ötvöződött a mese, a zene, a tánc, a játék és a kézművesség.

A tábor állandó elemeként, naponta animátorok látogattak hozzánk, vidám perceket szerezve a gyerekeknek.

Minden reggel közös játékkal indítottuk a napot, így történt ez a tábor első napján is. Ezután beszélgetőkör keretében a közösség szabályait beszéltük meg, majd tűz-és balesetvédelmi oktatás, valamint a hét programjának ismertetése történt meg.

Irányított beszélgetés keretében a gyerekek meséltek kedvenc meséikről, mesehőseikről, majd ehhez kapcsolódóan kitűzőt készítettek maguknak.

Megismerkedtünk a Csillagszemű juhász című népmesével, majd illusztrációt rajzoltak a meséhez.

A második napon a magyar népművészet motívumaival ismerkedtünk, majd maguk is megpróbálkoztak díszítőelemek rajzolásával.

A délutáni programelem egy vidám, jó hangulatú táncház volt, ahol a népzene, valamint a népi hangszerek megismerése volt a cél. A gyerekek nagyon élvezték a közös táncot, nagyon ügyesnek bizonyultak a tánclépések elsajátításában. A seprős tánc különösen elnyerte tetszésüket.

A szerdai program egy játékos mesevetélkedő volt, melynek keretében a gyerekek csoportokban, együttműködve versenyeztek.

Délután a díszítőmotívumokat felhasználva megtervezték a királylány esküvői ruháját, a juhász tarisznyáját. Kézműves foglalkozás keretében a gyöngyfűzés technikájával ismerkedtek, nagyon szép karkötők, nyakláncok készültek.

A tábor negyedik napján a színházi előadásra készülve bábokat készítettünk.

Megterveztük az egyes jelenetek sorrendjét, a hozzá tartozó szöveget. Az előadásra délután került sor, valamennyien nagyon jól szerepeltek.

A délelőtt során a gyerekek ugrálóvárnak is örülhettek.

A nap zárásaként felelevenítettük a hét eseményeit, élményeit, majd megbeszéltük az utolsó nap tudnivalóit.

Pénteken egy kirándulás részesei lehettünk. Kazincbarcikára utaztunk, a Völgy parkba, ahol neves sportolókkal találkoztunk, beszélgettünk. A közös torna, mozgás után a közeli játszótér eszközeit vették birtokba a gyerekek.

Vidám, tartalmas, élményekben gazdag hetet tudhatunk magunk mögött. A beszélgetésekből kiderült, hogy a gyerekek valamennyien jól szórakoztak, jól érezték magukat a hét során.”

Őszné Huszti Éva