Erdei Iskola

2014. szeptember 10.-15. között harmadikosaink Erdei Iskolai programon vettek részt Jávorkúton.

A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pályázatán nyert támogatásnak, valamint a helyi és a kisebbségi önkormányzatok hozzájárulásának köszönhetően tudtuk megszervezni iskolánkban elsőként ezt a programot.

Helyszínünk a Bükk-fennsíkon található Jávorkút Étterem és Panzió volt. Programunkat a környezeti nevelés érdekében a harmadikos természetismeret tananyaghoz igazítva dolgoztuk ki. A modulok egy részét a szolgáltató (Jávorkúti Erdei Iskola) biztosította Polák Péter tanár úr vezetésével. A pályázati feltételeknek megfelelve Natura 2000 témakörben is szereztek ismereteket a részt vevő gyerekek.

Az Erdei Iskola várhatóan a következő eredményeket hozza:

• A heti közös munka, egymásra utaltság során fejlődik a tanulók szociális fogékonysága.
• Gyakorlottabbak lesznek az önellátás terén.
• Az önismereti, fejlesztő játékok során személyiségük árnyaltabbá, gazdagabbá válik.
• A tapasztalati ismeretszerzés élménydúsabb, jobban rögzülő tudást biztosít számukra.
• Bensőségesebb viszony alakul ki a tanárok és a diákok között.
• Mindenki lehetőséget kap, hogy számára legeredményesebb szituációkban megmutathassa önmagát, tehetségét.
• A periférián lévő gyermekek is központi helyre kerülhetnek.

Tervezett programunkat teljes mértékben sikerül megvalósítanunk. A szolgáltatótól átvett modulok nagymértékben hozzájárultak célunk eléréséhez. Polák Péter tanár úr a környezetismeret tananyag átadása mellett nagy szerepet vállalt tanulóink környezethez való viszonyának formálásában. Szaktudása mellett lenyűgözött a gyermekek életkorához nagyon közel álló előadásmódja. A mi általunk kidolgozott modulokat szintén sikeresnek értékelhetjük. Fábiánné Schvirján Mária és Kukoróné Bihari Aranka kolléganők az adott évfolyam tanítói, de emellett egyikük a rajz szakos, a másik pedig az énekkar vezetője iskolánkban. Saját szakterületüket képviselve irányították az esti programokat. Gyakran a programok közötti kevés szabad időt is énekléssel töltötték ki. Programunk szervezésekor kiemelt célként fogalmaztuk meg, hogy nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek számára is elérhetővé váljon a részvétel. (Községi önkormányzatok, valamint helyi kisebbségi önkormányzatok támogatásával sikerült ezt megoldanunk.) Így a tolerancia, egymás elfogadása központi szerepet kapott. Sok olyan gyermek volt ránk bízva, aki nem volt még étteremben, panzióban, üdülőhelyen.