Elsős osztályfőnök a 2020/21-es tanévben Antal-Oláh Márta tanító néni

Antal-Oláh Márta vagyok, három gyermek édesanyja. 2003-ban végeztem a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel. 2006 szeptemberétől dolgozom a Nyárády András Általános Iskolában. Jelenleg testnevelés, ének, rajz, erkölcstan tantárgyakat tanítok alsó és felső tagozaton. Osztályfőnöki feladatok ellátásába eddig még nem volt lehetőségem belekóstolni, ezért izgalommal várom az új kihívásokat, melyeket igyekszem kellő szakmai tudással, elhivatottsággal és kreativitással végrehajtani.

Beiskolázás 2020/21

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

 

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási [3]helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint].

Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 * Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2020.04.28-tól 2020.05.15-ig naponta 8-16 óráig van lehetőség (a beérkező telefonos vagy e-mailes jelentkezések alapján történik meg a beosztás, amelyről telefonon vagy online értesítjük).

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

A Nyárády András Általános Iskola beiskolázási körzete

ALSÓSZUHA- DÖVÉNY-FELSŐKELECSÉNY-FELSŐNYÁRÁD-JÁKFALVA települések.

KRÉTA jelentkezési rendszer használata:

 • A beiratkozás indítására a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolapoldalon van lehetőség 2020. április 6-tól.
 • A nyitó oldal jobb felső sarkában a Bejelentkezés gombra kattintva végezzen ideiglenes regisztrációt azIdeiglenes regisztráció létrehozásához kérjük, kattintson ide… felületen.
  A regisztráció után a Bejelentkezést követően a bal oldalon az Ügyintézés indítása felületen válasszuk a Beiratkozás általános iskolába menüpontot.
  A felületre belépve megadhatja a szükséges adatokat.
 • Amennyiben nagyobb gyermeke már intézményünk tanulója, és már van belépési jogosultsága, akkor a Kréta rendszerbe bejelentkezve a felső menüsorból kiválaszthatja az E-ügyintézés lehetőségét és ott elvégezheti az elektronikus adatbevitelt.
 • Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

 

Elérhetőségeink:

Cím: 3721 Felsőnyárád, Petőfi út 15.

Tel: 30/844-1978

e-mail: nyaradyiskola@gmail.com

OM azonosító: 029050

 

Felsőnyárád, 2020. 04. 05.

 

 

                                                                                                                 Orosz Andrea intézményvezető

 

[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §

(6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt

biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §

(6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt

biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Beiratkozás 2020/21

A veszélyhelyzetre való tekintettel az emberi erőforrások minisztere a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján a 2020/21-es tanévre az általános iskolába való beiratkozás módja és időpontja az alábbiak szerint alakul:

 1. Ha a szülő nem a kötelező beiskolázási körzethez tartozó iskolába szeretné beíratni gyermekét, akkor 2020. április 6-tól 2020. április 24-ig jelzi szándékát az általa választott iskola vezetőjének (Elektronikus úton, írásban, telefonon, nagyon indokolt esetben személyesen. A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a kötelező felvételt biztosító iskola nevét és címét).
 1. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe tartozó tanulókat 2020. 04. 28-ig hivatalból felveszi (Feltéve, ha már máshová nem íratta be a szülő.), s erről a szülőt írásban értesíti. (Ebben az esetben a szülőnek semmilyen teendője nincs.) A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/21-es tanév első napján kerül sor.
 1. Az iskola a felvételről szóló értesítőben felkéri a szülőt arra, hogy 2 héten belül nyilatkozzon, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan, vagy etika óra megszervezését kéri.

A Nyárády András Általános Iskola beiskolázási körzete:

Alsószuha-Dövény- Felsőkelecsény- Felsőnyárád- Jákfalva

településeken lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező tanulók.

 

Orosz Andrea

Intézményvezető

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Munkacsoportjának szülői tájékoztatója.

Tisztelt Szülők!

Kedves Diákok!

A B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási Tanácsadói egyéni tanácsadására továbbra is várja a fiatalok jelentkezését. A veszélyhelyzetre való tekintettel a szolgáltatást on —line formában lehet igénybe venni.

A tanácsadásra való jelentkezés menete két féle módon lehetséges: a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat honlapján (http://www.borsodszakszolgalat.hu/) található regisztrációs felületen keresztül illetve a telefonon 46-532-321 számon, ahol a Kollégák végzik el a központi regisztrációt.

A szolgáltatás igénybevételének ez a módja visszavonásig érvényes.

A Továbbtanulási és pályaválasztási munkacsoport facebook oldalán (Pályaválasztás — bazmpsz) hasznos információkat találhatnak az érdeklódók.

Továbbra is várjuk a Szülők és Diákok jelentkezését!

Üdvözlettel:

Továbbtanulási és pályaválasztási munkacsoport

tanácsadói

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! Tájékoztatok mindenkit, hogy 2020.03.16-tól az intézményben bizonytalan ideig az oktatás szünetel. A tanév teljesítéséhez szükséges teendőkről a későbbiekben az osztályfőnökök tájékoztatnak mindenkit.

Tisztelettel: Orosz Andrea intézményvezető

Megemlékezés

A Nyárády András Általános Iskolában ma rendhagyó módon emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkről, az 1848- 49-es forradalomról és szabadságharcról. Az 5. osztályosok műsora igazán méltó megemlékezése volt e jeles eseménynek. A sajátos helyzetre való tekintettel az iskola tanulói osztálykeretben nézhették meg videófelvételről a műsort.

Az irodalmi színpad Fülpes László osztályfőnök és Vargáné Simkó Anna együttműködésében valósult meg, a táncot Telekiné Szepesi Mária tanította.

Köszönjük szépen!

A műsorról készült videó itt tekinthető meg.

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ tájékoztatása alapján a kialakult koronavírus  helyzettel összefüggésben az alábbi tájékoztatást és megelőző intézkedéseket teszem:

 

 • A tanulók, a pedagógusok és a családok érdekében az intézményben minden programot, ünnepséget (Március 15-i közös megemlékezés, Határtalanul kirándulás, stb.) lemondunk.
 • A március 15-i megemlékezés osztálytermi szinten kerül megrendezésre.
 • A Lázár Ervin Program keretében szervezett valamennyi esemény határozatlan ideig felfüggesztésre kerül.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres fertőtlenítésre a takarítás során.
 • A mosdókban fertőtlenítő kézmosó került kihelyezésre.
 • A tanulókat tájékoztattuk a megelőzésről, a helyes kézmosásról.

 

Mindannyiunk érdeke a megelőzés!

 

Felsőnyárád, 2020. 03. 11.

Orosz Andrea intézményvezető

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása napközis és bentlakásos táborokban

EFOP-3.3.5-17-2017-00032

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása napközis és bentlakásos táborokban

Projekt időszak: 2018. május 1. – 2019. december 31.

A Nyárády András Általános Iskola tanulói /40 tanuló/ Keszthelyen töltött egy felejthetetlen hetet az EFOP-3.3.5-17-2017-00032 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása napközis és bentlakásos táborokban című pályázatban.

Élménybeszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nyárády András Általános Iskola pedagógusai és tanulói /45 tanuló/ az iskolában valósítottak meg az EFOP-3.3.5-17-2017-00032 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása napközis és bentlakásos táborokban című pályázat keretében napközis táborokat!

A június 17-től 21-ig megvalósult közösségi alkalom témamodulja a „Közlekedés, KRESZ, sport és egészségre nevelés volt. Ezen belül az EgészségHaJó – avagy miért fontos az egészségünk elnevezésű programelem.

A 4.5.6. osztályos tanulók témamodulja a Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés volt. Ezen belül a Nálad a labda!- avagy labdajátékok és felelősségvállalás elnevezésű programelem.

Élménybeszámolók

Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv

A Petőfi Irodalmi Múzeum – a Magyar Nyelv Múzeuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége által koordinált, „Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv” – Wacha Imre emlékére szervezett vetélkedő írásbeli fordulójára az ötödik osztályból két csapat jelentkezett.

Ügyesen megoldották a feladatokat, iskolánk egyik csapata bejutott a középdöntőbe, amely Miskolcon 2020. január 31-én került megrendezésre. Az írásbeli fordulóban több mint negyven csapat mérte össze a tudását, kreativitását. A középdöntőben hatodik helyezést értek el tanulóink. Iskolánkat Lőrincz Hanna, Nagy Dorina Jázmin, Nagy Mirella és Veres Fruzsina képviselte. Felkészítő tanáruk Vargáné Simkó Anna. Színvonalas munkájukhoz és jó teljesítményükhöz gratulálunk.